Наскоро са освежили поредната улица, но са направили нещо ужасяващо. След приключване на проекта, работниците си отиват, но забравят една малка подробност… Минувачи чули скимтене, те дълго време търсели от къде може да идва шума. Не искали да проумеят, че това може да идва изпод наслаганите нови тухли. Помолили за съдействие общината, но им била отказана помощ. Тогава хората взели нещата в свои ръце и се надявали само да не е твърде късно. По-долу имаш възможност да видиш спасителната акция, където едно от момчетата размърдва тухлите и изважда кучето. Радвам се, че още има такива хора!

error: :)