Колкото хора о света, толкова и различни вкусове – различия в начина на живот, в храната, в модата. Има и такива между нас, които вярват, че са прекрасно облечени и че ние просто не ги разбираме. Тези хора са горди от своя избор, трябва да ги погледнеш само. Възможно е самите ние да грешим и да нямаме реална представа кое е модерно и крависо и кое не е, и затова ние глупците се смеем и се чудим…

error: :)