Малкият Томас се върнал у дома от училище с бележка от учителя. Майка му я прочела и се разплакала. Вероятно от умиление и радост, защото след това тържествено му прочела съдържанието на бележката:
„Вашето момче е прекалено гениално за нашето училище. Тук няма кой да го учи. Моля, занимавайте се вие с образованието му!“
След много години, вече възрастен, Томас попаднал на бележката в семейните архиви. За негово учудване, на бележката пишело:
„Вашият син изостава с развитието си. Не можем повече да го учим в училище заедно с всички. Моля, занимавайте се вие с образованието му!“
Сега било негов ред да поплаче. В дневника си известният изобретател и учен Томас Едисън написал:
„Томас Алва Едисън бил едно умствено изостанало дете. Благодарение на своята майка, той станал един от гениите на своето време!“

error: :)